De huidige gebouwen op het COVRA-terrein en de plek waar het MOG moet komen.

In het MOG worden straks vaten met laag- en middelradioactief afval (LMRA) opgeslagen in stapelbare containers. Het nieuwe opslaggebouw is met name bedoeld voor de opslag van historisch radioactief afval dat nu nog ligt opgeslagen bij NRG in Petten. Toekomstig ontmantelingsafval van nucleaire installaties in Nederland komt ook in het MOG te liggen.

Voor de opslag van het afval is een veel grotere inzet van stapelbare opslagcontainers nodig. Dit kan niet in de bestaande opslaggebouwen, die ontworpen zijn voor andere afvalverpakkingen. Bij ontmanteling komen vaak grote en zware componenten vrij, het is daardoor niet geschikt voor de huidige verwerking en opslagmethode COVRA. Het MOG is hier wel speciaal voor ontworpen en beschikt over een ompakruimte waar vaten met radioactief afval overgepakt worden van de transportcontainer in de opslagcontainer. Deze stapelbare opslagcontainers worden ook ingezet met het oog op eindberging.

Wat biedt het MOG?

Het MOG wordt een zeer robuust gebouw, bestaande uit betonnen muren en daken en wordt ontworpen voor een levensduur van ten minste 100 jaar. Het opslaggebouw heeft een oppervlakte van circa 2.400 m2 en biedt plaats aan 4.000 m3 radioactief afval.

De opslag in het MOG bestaat uit een beperkt-toegankelijke opslagruimte voor opslagcontainers met een laag stralingsniveau en een niet-toegankelijke opslagruimte voor opslagcontainers met een hoger stralingsniveau. Het vullen van de ruimtes vindt plaats met bovenloopkranen die vanuit een controlekamer op afstand worden aangestuurd. Het niet-toegankelijke gedeelte van het gebouw is dubbel uitgevoerd en voorzien van dikkere muren en een dikker dak. De vaten met afval worden opgeslagen in solide stapelbare opslagcontainers.

Vergunningstraject MOG

Om het MOG te kunnen bouwen en bedrijven zijn verschillende vergunningen nodig. Het milieueffectrapport (MER), de aanvraag tot wijziging van de vergunning in het kader van de Kernenergiewet en een aanvulling op het Veiligheidsrapport voor het MOG (Multifunctioneel OpslagGebouw) zijn nu ingediend bij het daarvoor bevoegd gezag: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Er is ook een publiekssamenvatting van het MER.

Nadat de aanvraag en het MER zijn ingediend worden deze beoordeeld door de ANVS en de commissie m.e.r. De ANVS publiceert de aanvraag, stelt een ontwerpvergunning op en start een inspraakprocedure. De volgende stap in het project is de aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente.

 • Tijdlijn

  De voorbereidingen van de komst van het MOG zijn gestart in 2021 en de oplevering van het nieuwe opslaggebouw wordt verwacht in 2025. Het MER, de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning en een aanvulling op het Veiligheidsrapport zijn inmiddels ingediend bij de ANVS.

   

  De volgende stap in de realisatie van MOG is de aanvraag van de benodigde vergunningen. Zodra de benodigde vergunningen om het MOG te realiseren zijn verkregen, gaat de bouw van start. Naar verwachting start het vullen van het MOG in 2025 en zou de volledige capaciteit van het MOG rond 2050 benut zijn. Het gebouw is zodanig ontworpen dat de opslagcapaciteit later eenvoudig uitgebreid kan worden.

 • Fase

  • 2022 Het milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvraag voor het MOG formeel indienen bij de ANVS.
  • 2022 De aanvraag voor een bouwvergunning indienen bij de gemeente Borsele.
  • 2023 Opdracht voor het nog te bouwen MOG verstrekken.
  • 2023 Start van de bouw.
  • 2025 Ingebruikname van het MOG.