De muren van het MOG worden geplaatst.

In het MOG worden straks vaten met laag- en middelradioactief afval (LMRA) opgeslagen in stapelbare containers. Het nieuwe opslaggebouw is met name bedoeld voor de opslag van historisch radioactief afval dat nu nog ligt opgeslagen bij NRG in Petten. Toekomstig ontmantelingsafval van nucleaire installaties in Nederland komt ook in het MOG te liggen.

Voor de opslag van het afval is een veel grotere inzet van stapelbare opslagcontainers nodig. Dit kan niet in de bestaande opslaggebouwen, die ontworpen zijn voor andere afvalverpakkingen. Bij ontmanteling komen vaak grote en zware componenten vrij, het is daardoor niet geschikt voor de huidige verwerking en opslagmethode COVRA. Het MOG is hier wel speciaal voor ontworpen en beschikt over een ompakruimte waar vaten met radioactief afval overgepakt worden van de transportcontainer in de opslagcontainer. Deze stapelbare opslagcontainers worden ook ingezet met het oog op eindberging.

De huidige gebouwen op het COVRA-terrein en de plek waar het MOG moet komen.

Wat biedt het MOG?

Het MOG wordt een zeer robuust gebouw, bestaande uit betonnen muren en daken en wordt ontworpen voor een levensduur van ten minste 100 jaar. Het opslaggebouw heeft een oppervlakte van circa 2.400 m2 en biedt plaats aan 4.000 m3 radioactief afval.

De opslag in het MOG bestaat uit een beperkt-toegankelijke opslagruimte voor opslagcontainers met een laag stralingsniveau en een niet-toegankelijke opslagruimte voor opslagcontainers met een hoger stralingsniveau. Het vullen van de ruimtes vindt plaats met bovenloopkranen die vanuit een controlekamer op afstand worden aangestuurd. Het niet-toegankelijke gedeelte van het gebouw is dubbel uitgevoerd en voorzien van dikkere muren en een dikker dak. De vaten met afval worden opgeslagen in solide stapelbare opslagcontainers.

Vergunningstraject MOG

Om het MOG te kunnen bouwen en bedrijven zijn verschillende vergunningen nodig. Het milieueffectrapport (MER), de aanvraag tot wijziging van de vergunning in het kader van de Kernenergiewet en een aanvulling op het Veiligheidsrapport voor het MOG (Multifunctioneel OpslagGebouw) zijn in 2022 ingediend bij het daarvoor bevoegd gezag: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Er is ook een publiekssamenvatting van het MER.

Om het MOG te kunnen bouwen en gebruiken zijn verschillende vergunningen nodig. Hier vertelt collega Marjolein meer over.

Nadat de aanvraag en het MER zijn ingediend zijn deze beoordeeld door de ANVS en de commissie m.e.r. De ANVS publiceert de aanvraag, stelt een ontwerpvergunning op en start een inspraakprocedure. Vrijdag 2 juni heeft de ANVS  de definitieve vergunning verleend voor de realisatie van het MOG. En ook de aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente Borsele is ingediend en goedgekeurd.

Bouw van het MOG

De opdracht om het MOG te bouwen is verstrekt en op 22 september ging de eerste boorpaal de grond in. De boorpalen voor het MOG zijn inmiddels allemaal aangebracht. In totaal zijn er 438 geplaatst. Momenteel worden de muren van het MOG geplaatst. Ook worden de installaties ontworpen en gerealiseerd.

Om het MOG te kunnen gebruiken zijn verschillende installaties nodig. Hier vertellen Erik Versluijs (COVRA) en Perry Machielse (Delmeco Raadgevend Ingenieursbureau) meer over.

Praktische zaken

Om het MOG te kunnen gebruiken is ook de visie van een eindgebruiker nodig. De voorman en assistent voorman van het HABOG denken mee over praktische zaken betreft het gebruik van het nieuwe opslaggebouw, omdat er best veel gelijkenis is tussen het HABOG en nieuwe MOG. Denk aan de ontvangsthal, massieve deuren en rode of groene vloeren. Bovendien gaan de operators van het HABOG straks ook in het MOG aan het werk om radioactief afval te ontvangen en op te slaan.

Om het MOG te kunnen gebruiken is ook de visie van een eindgebruiker nodig. Hier vertellen collega's Ad en Arnold meer over.
 • Tijdlijn

  De voorbereidingen van de komst van het MOG zijn gestart in 2021 en de oplevering van het nieuwe opslaggebouw wordt verwacht in 2025. Het MER, de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning en een aanvulling op het Veiligheidsrapport zijn in 2022 ingediend bij de ANVS. Vervolgens zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. De ANVS heeft begin juni 2023 de definitieve vergunning verleend voor de realisatie van het MOG. De volgende stap in de realisatie van MOG was de start van de bouw in september 2023.

  Naar verwachting start het vullen van het MOG in 2025 en zou de volledige capaciteit van het MOG rond 2050 benut zijn. Het gebouw is zodanig ontworpen dat de opslagcapaciteit later eenvoudig uitgebreid kan worden.

 • Fase

  • 2022 Het milieueffectrapport (MER) en vergunningaanvraag voor het MOG formeel indienen bij de ANVS.
  • 2022 De aanvraag voor een bouwvergunning indienen bij de gemeente Borsele.
  • 2023 Opdracht voor het nog te bouwen MOG verstrekken.
  • 2023 Start van de bouw.
  • 2025 Ingebruikname van het MOG.