COVRA voert het Nederlandse beleid op het gebied van radioactief afval uit. COVRA vervult haar rol transparant, effectief en zorgvuldig. De rol van COVRA is vastgelegd in wet- en regelgeving. Onze missie wordt uitgevoerd als dienstverlening aan de samenleving.

Onze missie:

Blijvend zorgen voor het Nederlandse radioactieve afval om mens en milieu te beschermen

Wij staan voor:

Vakmanschap is meer dan kennis en kunde van het vak hebben. Het gaat ook over grenzen stellen, verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat, werken binnen procedures en richtlijnen en niet schromen hulp te vragen. Vakmanschap betekent dat je blijft leren, jezelf ontwikkelen en kennis en ervaring deelt met collega's.

Vakmanschap

Openheid is letterlijk en figuurlijk open zijn. Deuren openen zodat de buitenwereld binnen kan komen om te zien hoe radioactief afval wordt beheerd. Tijdig, duidelijk en eerlijk over alle activiteiten van COVRA communiceren en kennis delen over radioactief afval. Luisteren naar vragen en onderkennen van emoties rondom het onderwerp radioactief afval.

Openheid

Continuïteit voor ten minste honderd jaar vraagt om eenvoudige, robuuste installaties en gebouwen. Maar continuïteit zit niet alleen in materiaal. Mensen spelen daarbij een cruciale rol. Het gaat om het boeien en binden van medewerkers en het borgen van hun kennis en kunde.

Continuïteit

Wij werken continu aan:

Veiligheid

Een zo hoog mogelijk niveau van stralingshygiënische en conventionele bescherming.

Beveiliging

Processen, materialen en apparaten worden niet door onbevoegden beïnvloed.

Beschikbaarheid

Een oplossing voor iedere afvalstroom, het ontwikkelen van benodigde kennis en technologie.

Kwaliteit

Hoge eisen aan de bedrijfsvoering en voldoen aan wet- en regelgeving en vergunningsvereiste.

Milieu

Voorkomen of beperken van overlast voor omgeving en milieu.

Gezondheid

Een goed werkklimaat, met goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

Financiën

Ten minste kostendekkend opereren, de tarieven op transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze in rekening brengen en kunnen voldoen aan de lange termijn verplichtingen.

Communicatie

Dialoog op basis van feitelijke, objectieve en begrijpelijke informatie over radioactiviteit en radioactief afval, ethiek en emotie.

Het proces

COVRA is verantwoordelijk voor de hele afvalbeheerketen: van inzameling tot eindberging. Onderstaande stappen schetsen het primaire proces van COVRA.

Stap 1Inzamelen

Stap 2Verwerken

Stap 3Opslaan

Stap 4Eindberging