Wij streven ernaar om correcte en actuele informatie op deze website te verstrekken. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op de website leiden doorgaans naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en inhoud van deze informatiebronnen en aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.