HABOG

Het gebouw voor de opslag van hoogradioactief afval is een markante oranje bunker midden op het terrein van COVRA. De vormgeving van het HABOG is bedacht door kunstenaar William Verstraeten. Elke twintig jaar wordt het gebouw een tint lichter geschilderd, totdat hij over honderd jaar wit is. De kleur van het bouwwerk wordt steeds een stukje minder intens, zoals de warmte en de straling van het afval dat er opgeslagen ligt ook met de tijd afneemt. Daarmee laat het gebouw op een toegankelijke manier het concept van radioactief verval zien.

Elke twintig jaar wordt het oranje HABOG een tint lichter geschilderd. Dit symboliseert het verval van het materiaal dat er in ligt opgeslagen.

Uitbreiding van het HABOG 

In 2022 is de uitbreiding van het HABOG geopend. De nieuwe uitbreiding is een prachtige aanvulling op het bestaande kunstconcept. William Verstraeten liet zich opnieuw inspireren door het spel van licht, schaduw, tijd en geometrie. Het resultaat is een moderne zonnetempel, waarbij er twee keer per jaar een bijzonder lichtverschijnsel waar te nemen is.

Kunstconcept uitbreiding van het HABOG

VOG-2

De oranje bunker heeft in 2017 een blauw zusje gekregen: VOG-2, een nieuw opslaggebouw voor verarmd uranium. Het gebouw is knalblauw met hier en daar oranje strepen en op drie hoeken van het gebouw steken 15 meter lange roestvrijstalen pijpen uit de dakrand. Die pijpen maken van VOG-2 de grootste zonnewijzer van Europa. Ook dat is een verwijzing naar de factor tijd, die radioactief afval uiteindelijk onschadelijk maakt. Het ontwerp van VOG-2 is ook bedacht door William Verstraeten.

VOG-2: de grootste zonnewijzer van Europa.
... en het bewaren van kunst

Het opslaggebouw voor laag- en middel radioactief heeft beveiliging en een gecontroleerd klimaat. Eigenlijk alles wat een depot nodig heeft. Daarom heeft COVRA de ruimte die onbruikbaar is voor de opslag van afval beschikbaar gesteld aan de Zeeuwse musea. Voor de komende honderd jaar heeft het opslaggebouw ook een functie als museumdepot en zie je tussen de vaten met radioactief afval diverse kunstvoorwerpen staan.

Kunstobjecten zij aan zij met radioactief afval.

Tussen de vaten met radioactief afval staat ook een vitrine met heel speciale inhoud: het radiumpreparaat dat Marie Curie honderd jaar geleden met de trein vanuit Parijs meenam naar Nederland om het effect van temperatuur op radioactiviteit te onderzoeken.

Het Preparaat van Marie Curie.

Wist je dat …

… er sinds 2005 ook tentoonstellingen plaatsvinden in de hal van het kantoorgebouw van COVRA? De expositie wisselt ieder kwartaal. Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur zijn de exposities vrij toegankelijk.