COVRA is hét loket voor Nederlands radioactief afval. Als kenniscentrum doet zij onderzoek en ontwikkelt en deelt haar kennis. COVRA draagt bij aan de vorming van de Nederlandse spelregels voor radioactief afval en vindt het belangrijk om haar kennis en kunde in te zetten, ook waar het gaat om (inter)nationale wet- en regelgeving rondom radioactief afval.

COVRA is trots op wat zij doet en laat dat zien. COVRA is open en transparant in al haar activiteiten en is een onderdeel van de lokale leefomgeving. COVRA is betrokken, effectief en service-gericht. Onze organisatie richt zich op praktische oplossingen voor de klant.

Samenwerking

COVRA heeft haar expertise nodig voor het adequaat ontvangen, verwerken en beheren van het radioactieve afval, maar COVRA stelt deze ook graag extern beschikbaar. COVRA werkt samen met belanghebbenden in Nederland en met collega’s in internationale netwerken (IAEA, EC, OECD, NEA). COVRA neemt gericht deel aan internationale werkgroepen en platforms en deelt informatie projectmatig met zusterorganisaties en onderzoeksinstituten. COVRA assisteert haar Spaanse collega (ENRESA) bij de ontwikkeling van een opslaggebouw voor hoogradioactief afval, vergelijkbaar met het HABOG. COVRA ondersteunt ook zusterorganisaties in andere landen. Zo neemt COVRA deel aan de ‘international group of experts’, die de Dansk Dekommissionering (Denemarken) adviseert bij de keuze voor een langetermijnstrategie voor het Deense radioactief afval en neemt COVRA deel aan de review van de Belgische afvalinventarisatie en financiële zekerstelling. Verder is COVRA nauw betrokken bij de discussies en activiteiten om mogelijkerwijs een regionale eindberging te realiseren in Europa en neemt COVRA deel aan het Europese technologieplatform voor het onderzoek naar eindberging. In januari 2021 is ERDO opgericht, deze stichting is gevestigd in het kantoor van COVRA. ERDO staat voor European Repository Development Organisation. Binnen de vereniging wordt door diverse Europese landen samengewerkt aan een multinationale eindberging voor radioactief afval.

Wij bieden een solide infrastructuur voor het radioactief afval van Nederland

Organisatiestructuur

COVRA is in 1982 opgericht als een naamloze vennootschap. Sinds 2002 zijn alle aandelen in handen van de Staat en ondergebracht bij het Ministerie van Financiën die de rol van aandeelhouder vervult. COVRA heeft een beperkte resultaatdoelstelling en werkt zo kosteneffectief mogelijk. Er is geen financiële ondersteuning door de overheid. Het dagelijks bestuur van COVRA berust bij de directie, onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

Eind 2020 hebben 70 personen een dienstverband bij COVRA. Hiervan werkt 16% in parttime dienstverband en is 23% vrouwelijk. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was 50 jaar aan het eind van 2020.

Duurzaamheid

De invloed die COVRA heeft op de samenleving is gekoppeld aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelstellingen, ontwikkeld door de Verenigde Naties, zijn opgesteld voor overheden, bedrijven en burgers om toe te werken naar een duurzame wereld in 2030. COVRA draagt vanuit haar kern bij aan de volgende vijf duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: