COVRA heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen. Wij zijn van plan een nieuw Multifunctioneel OpslagGebouw (MOG) te bouwen. Met dit gebouw beschikken we naar verwachting tot 2050 over passende opslagcapaciteit voor het radioactief afval dat de komende jaren zal worden aangeboden.

Het MOG biedt COVRA de mogelijkheid om andersoortig afval te ontvangen, waar bij het ontwerp van de bestaande gebouwen niet van uit is gegaan. Het MOG wordt ontworpen om stapelbare containers op te slaan, waardoor het transport en de opslag van radioactief afval wordt geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het gebouw geschikt gemaakt voor afval dat COVRA nu ontvangt en in de toekomst mogelijk op een andere wijze verwerkt en verpakt met het oog op eindberging.

Voor de realisatie van het MOG is een wijziging van de aan COVRA verleende Kew-vergunning nodig. Ook is een MER gemaakt. Daarnaast wordt ambtshalve een aantal voorschriften aangepast.

Kijk voor meer informatie over het vergunningstraject op www.ANVS.nl of in de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.nl.