De huidige gebouwen op het COVRA-terrein en de plek waar het MOG moet komen.

Vergunningstraject

Om het MOG te kunnen bouwen, moet de vergunning van COVRA in het kader van de Kernenergiewet (Kew) gewijzigd worden. Een aanvulling op het veiligheidsrapport en een milieueffectrapport (MER) horen bij de nieuwe vergunningsaanvraag. Het MER zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij de besluitvorming over de vergunning.

Als de ANVS de vergunningaanvraag als voldoende beoordeelt, komt er een zogenoemde ontwerpvergunning. Het beoordelingsproces duurt een aantal maanden. Als de ontwerpvergunning gereed is, wordt deze online gepubliceerd bij de ANVS. Hierop kan iedereen binnen zes weken reageren. Als de inspraakperiode voorbij is, gaat de ANVS alle reacties zorgvuldig bestuderen. Deze worden meegenomen bij het besluit of de vergunning kan worden afgegeven en welke voorwaarden daarin gesteld worden om mens en milieu te beschermen.

De volgende stap voor COVRA is de aanvraag van een bouwvergunning bij de gemeente Borsele. Als de benodigde vergunningen zijn verkregen, kan de opdracht voor de bouw van het MOG in de markt gezet en vervolgens verstrekt worden. Daarna kan de bouw van start gaan. De oplevering van het nieuwe opslaggebouw wordt verwacht in 2025.

Andersoortig afval

COVRA verwacht structureel andersoortig afval te gaan ontvangen waar bij het ontwerp van de bestaande gebouwen niet vanuit is gegaan. Met het MOG beschikt COVRA in de toekomst over passende opslagcapaciteit voor het radioactief afval dat in de komende jaren zal worden aangeboden. Het nieuwe gebouw moet voldoende opslagcapaciteit bieden tot 2050.

In het MOG komt laag- en middelradioactief afval te liggen. Het nieuwe opslaggebouw is bestemd voor historisch afval dat nu nog ligt opgeslagen op het terrein van medisch isotopenproducent NRG in Petten en voor toekomstig ontmantelingsafval. Bij ontmanteling komen vaak grote zware componenten vrij. Daarvoor is de huidige verwerking en opslag bij COVRA nog niet geschikt. Het MOG is ontworpen voor de opslag van radioactief afval in speciale stapelbare opslagcontainers.

De redenen waarom het nieuwe opslaggebouw nodig is, worden hieronder toegelicht. 

  1. Andersoortig afval; COVRA verwacht structureel andersoortig afval te gaan ontvangen waar bij het ontwerp van de bestaande gebouwen niet vanuit is gegaan. Dit betreft ontmantelingsafval afkomstig van de bestaande nucleaire installaties in Nederland. Denk aan NRG (HFR in Petten) GKN (Dodewaard) en EPZ (Borssele) en cyclotrons uit ziekenhuizen. Ook komt er historisch afval (nu opgeslagen bij NRG in Petten) naar COVRA, dit komt dan ook in het MOG.
  2. Optimalisatie voor transport en opslag; Voor de opslag van te verwachten andersoortig afval is een veel grotere inzet van stapelbare opslagcontainers nodig. Dit kan niet in de bestaande opslaggebouwen, die ontworpen zijn voor andere afvalverpakkingen. Het MOG wordt primair ontworpen voor opslag van radioactief afval in stapelbare opslagcontainers.
  3. Nieuwe verwerkingsmethoden; Het gebouw wordt daarnaast ook geschikt gemaakt voor afval dat COVRA nu ontvangt en in de toekomst mogelijk op een andere wijze verwerkt en verpakt met het oog op eindberging.

Lees meer op de MOG-projectpagina.