Tijdens het seminar wordt een overzicht gegeven van het onderzoek dat internationaal uitgevoerd wordt en worden de onderwerpen uit het programma verder toegelicht. Aan het woord komen onder andere Manuel Sintubin, Professor of Geodynamics aan de KU Leuven, Neil Chapman, Professor Emeritus aan de University of Sheffield en Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur en onderzoeksverantwoordelijke van COVRA.

COVRA verwerkt al het radioactieve afval van Nederland en slaat het ten minste honderd jaar op in bovengrondse gebouwen. Na honderd jaar is een deel van het afval nog steeds radioactief en moet daarom voor lange tijd, deels voor meer dan honderdduizend jaar, uit het leefmilieu en de invloedsfeer van de mens worden gehouden.

Dit kan door het opbergen van het afval in de diepe ondergrond: eindberging. In Nederland wordt sinds de jaren ‘70 onderzoek gedaan naar eindberging. In het laatste onderzoeksprogramma, OPERA, is bijna zeven jaar zorgvuldig onderzoek verricht naar onder andere technologische en geologische voorwaarden voor een veilige eindbergingsfaciliteit en het maatschappelijk proces dat moet leiden tot het uiteindelijke besluit over een eindberging voor radioactief afval. De definitieve besluitvorming over eindberging zal rond 2100 plaatsvinden. Het in gebruik nemen van een eindberging is in Nederland voorzien in 2130.

Het nieuwe onderzoeksprogramma van COVRA, dat loopt tot 2025, is gericht op de verdere ontwikkeling van natuurwetenschappelijke kennis over eindberging. Vanaf vandaag is het nieuwe onderzoeksprogramma beschikbaar op de website van COVRA.


De foto bij dit artikel is van Possiva. Het is een foto van Onkalo, de locatie waar het Finse bedrijf een eindberging realiseert.