Thuiswerken heeft kansen geboden om de organisatie versneld te digitaliseren, data extern te ontsluiten en werkprocessen te stroomlijnen. Ook heeft de organisatie afgelopen jaar de crisis- plannen geactualiseerd. Bij COVRA op locatie is nagenoeg geen sprake geweest van COVID-19 besmettingen onder personeel, echter bij grootschalige uitval van medewerkers zou de kans kunnen bestaan op ontwrichting van de dienstverlening. Dit kan versterkt worden indien ook leveranciers en dienstverleners niet beschikbaar zijn. De aanvoer van middelen komt dan onder druk te staan. Voor kritische bedrijfsbenodigdheden, bijvoorbeeld emballage, wordt nu naar minimaal twee actieve leveranciers gestreefd. Daarnaast is de investering in een grotere magazijncapaciteit (Transport- en LogistiekGebouw) naar voren gehaald om zodoende een extra voorraad emballage te kunnen aanhouden voor als levertijden van leveranciers door COVID-19 worden vertraagd.

De operationele financiële resultaten zijn in lijn met de verwachting uitgekomen. De waarde van ons beleggingsportfolio is na de heftige daling van de beurzen rond maart, in de tweede helft van het jaar sterk hersteld. Het positieve beleggingsresultaat was echter onvoldoende om de rentelasten te dekken. Het jaar wordt dan ook met een licht negatief netto resultaat afgesloten.

Het Jaarrapport 2020 is vanaf vandaag te downloaden via onze website. In dit rapport kunt u meer lezen over bovenstaande zaken en andere thema’s en projecten die in 2020 in de aandacht stonden bij COVRA. Naast het verslag van de directie en van de Raad van Commissarissen maakt ook de jaarrekening onderdeel uit van het rapport.

Jaarrapport 2020