Omdat er in Nederland relatief weinig radioactief afval geproduceerd wordt en vanwege de benodigde specialistische kennis, is in ons land gekozen gekozen voor één erkende organisatie die al het afval op één centrale plek beheert: COVRA. Het beheer moet plaatsvinden totdat het afval niet meer radioactief is of totdat er een verwijderingsmethode is toegepast, waardoor de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. Al het radioactieve afval wordt gedurende ten minste honderd jaar veilig opgeslagen in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen. Uiteindelijk moet het afval in een inrichting voor eindberging worden ondergebracht. Dit verzekert dat het afval ook over duizenden jaren nog buiten de levensruimte van de mens blijft.

COVRA vervult haar rol transparant, effectief en zorgvuldig. De rol van COVRA is vastgelegd in wet- en regelgeving. De Kernenergiewet (Kew) vormt het kader aangevuld met Algemene Maatregelen van Bestuur en meer gedetailleerde ministeriële regelingen.

Onze missie is blijvend zorgen voor het Nederlandse radioactieve afval om mens en milieu te beschermen

Geschiedenis

COVRA is in 1982 opgericht en uitgegroeid tot het bedrijf dat de duurzame zorg voor het Nederlandse radioactief afval in praktische zin waarmaakt. In de eerste tien jaren werden de organisatie en de logistiek voor het inzamelen van het Nederlandse radioactief afval opgezet; er werd een locatie gevonden voor de bedrijfsactiviteiten en alle activiteiten van de tijdelijke locatie in Petten werden overgebracht naar de lange termijn locatie in Vlissingen-Oost. De daaropvolgende jaren zijn faciliteiten voor de verwerking en opslag van alle soorten radioactief afval gebouwd en in gebruik genomen en is een stabiele en deskundige organisatie gevormd.

Taken

COVRA beschikt over een kleine maar goed geoutilleerde organisatie, mensen en middelen voor het ophalen, verwerken en opslaan van alle soorten radioactief afval. De grootte van de COVRA organisatie is afgeleid van de taken van de organisatie:

 • COVRA neemt de eindverantwoordelijkheid op zich van al het aangeboden radioactieve afval. Het nog te verwerken afval wordt door COVRA opgehaald.
 • COVRA verwerkt het laag- en middelradioactief afval tot een stabiel produkt. Het laag-, middel- en hoogradioactief afval wordt door COVRA opgeslagen in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen.
 • COVRA bewaakt en controleert al het opgeslagen afval. Het afval wordt nauwkeurig in de COVRA administratie beschreven.
 • COVRA zorgt ervoor dat de stralingsbelasting van de afvalverwerking en opslag binnen de vastgestelde wettelijke normen blijft. Hierbij gaat veiligheid boven alles. Er wordt voldaan aan alle nationale en internationale eisen op het terrein van ‘safety and security’ en periodiek worden de COVRA voorzieningen geëvalueerd.

Beleid

De regering heeft het beleid in overleg met de Tweede Kamer vastgelegd. Samengevat komt het hierop neer:

 • Er moet voorkomen worden dat radioactief afval ongecontroleerd in het leefmilieu terechtkomt. Praktisch betekent dat: isoleren, beheersen en controleren van dit afval. Omdat in Nederland weinig radioactief afval wordt geproduceerd en omdat het een specialistische zorg vraagt, is één centrale faciliteit voor de inzameling, de verwerking en de opslag nodig. Bovendien heeft die ene faciliteit (COVRA) ook om financiële redenen (kostenbesparing) de voorkeur.
 • Alle soorten radioactief afval moeten ten minste gedurende 100 jaar kunnen worden opgeslagen. Daarna is voor het dan nog steeds radioactieve deel van het afval eindberging voorzien. Gedurende de periode van opslag wordt onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor eindberging van het radioactief afval in Nederland of in multinationale context.

Strategie

De uitgangspunten voor de COVRA-strategie zijn er op gebaseerd dat het afval gedurende een lange periode bovengronds centraal opgeslagen gaat worden (geïsoleerd), op een centrale plaats waar het beheerst en gecontroleerd kan worden zodat de veiligheid over die lange periode gegarandeerd blijft (IBC principe, zie afbeelding), met als doel het realiseren van een definitieve oplossing voor het afval.

Ambitie

De ambities van COVRA zijn:

 • COVRA is trots op wat zij doet en laat dat zien. COVRA is open en transparant in al haar
  activiteiten. Zij is een onderdeel van de lokale leefomgeving.
 • COVRA is een professionele organisatie. COVRA is fit, betrokken, effectief en service-
  gericht. De organisatie richt zich op praktische oplossingen voor de klant. Het is de
  ambitie om dit waar mogelijk verder te verbeteren.
 • COVRA is hét loket voor Nederlands radioactief afval. COVRA is een kenniscentrum. Zij
  doet onderzoek, ontwikkelt en deelt haar kennis.
 • COVRA draagt bij aan de vorming van de Nederlandse spelregels voor radioactief afval.
  COVRA vindt het belangrijk om haar kennis en kunde in te zetten, ook waar het gaat om
  (inter)nationale wet- en regelgeving rondom radioactief afval.