COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, heeft als taak om al het radioactieve afval dat in Nederland ontstaat in te zamelen en te bewaren. Duurzaam bewaren, tot het afval niet meer gevaarlijk is voor
mens en milieu. De Kunst van het Bewaren! Onder dit motto bewaart COVRA ook voorwerpen van de Zeeuwse musea, zoals bijvoorbeeld een groot terracotta standbeeld van Michiel de Ruyter uit 1858 dat recent in het nieuws kwam. Ook worden tentoonstellingen georganiseerd in de hal van het kantoorgebouw. In januari 2020 vond de 50e tentoonstelling plaats. Daarna maakte de coronapandemie het onmogelijk om een volgende tentoonstelling te organiseren.

Nu, twee jaar later wordt de draad weer opgepakt met een tentoonstelling van de fotoclub ‘DE DRAADONTSPANNER’. De 14 leden van deze fotoclub hebben foto’s gemaakt met als gezamenlijke thema ‘Natuur en Structuur’. Met de foto’s hebben zij de straling van het voor ons zichtbare licht vastgelegd en op die manier laten zij ons zien wat zij hebben gezien. Maar de foto’s zijn meer dan vastgelegd licht, de fotografen hebben ook iets van zichzelf toegevoegd: hun beleving en emotie van dat moment. Naast de vastgelegde straling van het zichtbare licht in de foto’s hebben we bij COVRA natuurlijk ook de niet-zichtbare straling van het radioactieve afval dat veilig wordt bewaard in onze bedrijfsgebouwen. Wilt u ook daarmee kennismaken, dan bent u van harte welkom voor een bedrijfsbezoek.