• Wat is verarmd uranium?

  Uranium is een delfstof die van nature licht radioactief is. Natuurlijk uranium bestaat voor het grootste gedeelte uit uraniumdeeltjes die niet splijtbaar zijn; slechts een klein deel dat wel splijtbaar en dus geschikt is voor het opwekken van elektriciteit in een kerncentrale. Door het natuurlijk uranium op grote snelheid te centrifugeren, vergroten we het aantal splijtbare deeltjes in het uranium. Dit noemen we verrijken en gebeurt bij het bedrijf Urenco in Almelo. Daarbij ontstaat ook een stroom verarmd uranium. De stroom verrijkt uranium gaat naar de kerncentrale om er elektriciteit mee op te wekken. Het verarmde uranium van Urenco gaat uiteindelijk naar COVRA om daar te worden opgeslagen. 

 • Waarom ligt verarmd uranium bij COVRA?

  Op een bepaald moment is het economisch gezien niet meer aantrekkelijk om het uranium nog verder te centrifugeren omdat het aandeel splijtbare deeltjes te laag is geworden. Urenco biedt de reststroom (het verarmde uranium) dan aan bij COVRA voor opslag.  

 • Kan dat verarmd uranium hergebruikt worden als brandstof voor een kerncentrale?

  Het bij COVRA opgeslagen uranium wordt niet geconditioneerd zodat eventueel toekomstig hergebruik mogelijk is. In theorie is het uranium te hergebruiken. Het kost wel relatief veel inspanning en tijd om het splijtbare uranium dat er nog in zit verder te concentreren (door centrifugeren) zodat het geschikt is voor het gebruik als brandstof in een kerncentrale. Een andere optie is dat het verarmde uranium in de toekomst mogelijk gebruikt wordt in zogeheten snelle reactoren (zonder het eerst te centrifugeren).

  Universiteit van Nederland: "Kan kernenergie ook zonder afval"

  Kijktip: Op YouTube kanaal Universiteit van Nederland, waarop ‘de beste wetenschappers van Nederland’ gratis een mini-college geven, is de video ‘Kan kernenergie ook zonder afval’ verschenen. Energie-ethicus Behnam Taebi van TU Delft legt in deze video uit hoe radioactief afval kan worden hergebruikt als bron van energie. De video duurt nog geen 5 minuten.Bekijk hem op: https://www.youtube.com/watch?v=CBwTB4hrvY4.

 • Raakt (bruikbaar) uranium op?

  In de komende eeuwen zeker niet: er zijn nog grote hoeveelheden natuurlijk uranium in makkelijk toegankelijke mijnen te delven. En ook op diepere plaatsen is er nog uranium aanwezig. Daarnaast is  uranium van nature volop aanwezig in zeewater. Ook worden gebruikte splijtstofelementen gerecycled, zodat uranium kan worden hergebruikt. Zie ook ‘Wat doet COVRA met het hoogradioactief afval?’ Kijk op: https://www.covra.nl/nl/veelgestelde-vragen/verwerking/.