• Wordt COVRA goed beveiligd?

    Omdat radioactief afval gevaarlijk is voor mens en milieu, moeten we hier zorgvuldig en veilig mee omgaan. Daar hoort ook een goede beveiliging bij. Het beton en staal dat wij gebruiken voor de afscherming van straling is natuurlijk ook een uitstekende barrière tegen potentiële binnendringers. Daarnaast is het terrein van COVRA uiteraard op verschillende manieren zeer goed beveiligd; zichtbaar en onzichtbaar voor de buitenwereld.

  • Heeft COVRA een beveiligingsbeleid?

    Het beveiligingsbeleid van COVRA is bepaald door wet- en regelgeving, zoals de ‘Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen’. Als leidraad voor dit beleid heeft de overheid referentiedreigingen vastgesteld. Deze referentiedreigingen gelden voor zowel fysieke beveiligingsinfrastructuur als voor cyberbeveiliging. Het beschrijft de scenario’s waartegen nucleaire bedrijven zich moeten beveiligen.

  • Is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid betrokken bij het opstellen van het beveiligingsbeleid?

    De Coördinator Nucleaire Beveiliging & Safeguards, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben het beveiligingsbeleid van COVRA goedgekeurd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is hierover geïnformeerd.