Als onderdeel van de nucleaire dienstverlening voert COVRA als subcontractor het management en het radioactieve afvalbeheer uit op de locatie van de klant. Het is dan de taak en verantwoordelijkheid van COVRA om het afval onder de juiste condities aan te bieden voor transport. De juridische en economische overdracht van het afval kan plaatsvinden op het moment van acceptatie voorafgaand aan het transport of al op het moment van het ontstaan van het afval.

Deze ketenintegratie biedt een aantal voordelen voor klanten en producenten:

 • Klanten kunnen zich volledig focussen op hun corebusiness;
 • Afvalkosten staan niet meer op de balans van de klant;
 • Minder en daardoor lagere investeringslasten: wanneer bijvoorbeeld apparatuur aangeschaft moet worden voor de afvalverwerking wordt dit gedaan door COVRA;
 • Kostenbesparing op de lange termijn door optimalisatie;
 • Lager operationeel en milieutechnisch risico;
 • Het afval eerder in het proces overdragen aan COVRA zorgt dat de compliance druk minder wordt.
 • Fase

  • Fase 1 Intentieverklaring
  • Fase 2 Ketenanalyse
  • Fase 3 Ontwerp
  • Fase 4 Contract
  • Fase 5 Realisatie
  • Fase 6 Nazorg