Het gebouw is ontworpen door ingenieursbureau F. Koch in samenwerking met kunstenaar William Verstraeten. Het is ontworpen als de grootste zonnewijzer van Europa en wijst daarmee op het belang van tijd in radioactief afvalbeheer. Radioactiviteit verdwijnt alleen met het verstrijken van de tijd. Het gebouw bestaat uit drie opslaghallen waar verarmd uranium kan worden opgeslagen. De Prinses opende in 2003 bij COVRA een gebouw voor hoogradioactief afval.

COVRA is in Nederland verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval. Het gebouw is bestemd voor de opslag van verarmd uranium. Dit materiaal ontstaat door de verrijking van uranium. Verrijkt uranium wordt onder andere gebruikt als grondstof voor medische isotopenproductie en als brandstof voor onderzoeksreactoren en kerncentrales. Het nieuwe gebouw is nodig omdat ook in de toekomst verarmd uranium wordt geproduceerd en bij COVRA moet worden opgeslagen.