Wie meer wil weten over ontwerpen voor een eindberging voor radioactief afval, kon via www.KIVI.nl aansluiten bij het webinar. De presentatie was voor iedereen toegankelijk, duurde ongeveer een uur en er waren zo’n 60 toehoorders.