COVRA ontvangt en produceert radioactief afvalwater. Dit water wordt biologisch en chemisch gereinigd. Na reiniging wordt het water geanalyseerd om vast te stellen of aan de lozingsvoorwaarden wordt voldaan. De radiologische lozingslimieten zijn vastgelegd in onze Kernenergiewet vergunning, de chemische lozingslimieten zijn vastgelegd in onze Waterwetvergunning. COVRA blijft bij lozingen altijd ruim onder de toegestane limieten.
Eerste metingen aan de beschadigde onderdelen van de leiding geven dan ook aan dat er sprake is van een zeer laag tot verwaarloosbaar besmettingsniveau. Gezien de lage concentraties in het afvalwater zijn er geen gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu en is er dus ook geen noodzaak geweest tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor de omgeving. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.