“ROVA werkt in een unieke combinatie van samenwerking tussen publieke en private partijen. Ik heb direct ervaring met het balanceren van de belangen van beide kanten, zonder daarbij de belangen van het bedrijf zelf uit het oog te verliezen. Ik zie er naar uit deze kennis en ervaring als commissaris van ROVA te mogen inzetten”, aldus Jan Boelen bij zijn benoeming. Hij neemt ook zitting in de auditcommissie van ROVA.
Kijk voor meer informatie op: https://www.rova.nl/.