Het 40-jarige jubileum was niet de enige reden voor een feestje afgelopen jaar. De officiële opening van de uitbreiding van het Hoogradioactief afval behandelings- en opslaggebouw (HABOG) door de secretaris-generaal van de  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling- Nucleair Energie Agentschap (OESO-NEA) was onvergetelijk. Net als de bijbehorende en fantastische overzichtstentoonstelling van kunstenaar William Verstaeten.

Gelukkig was het na de COVID-pandemie weer mogelijk om deze mijlpalen gezamenlijk met medewerkers en relaties te vieren. Ook rondleidingen bij COVRA kwamen in 2022 weer op gang en zijn, mede dankzij de toegenomen belangstelling voor nucleaire technologie en het voornemen van het kabinet om twee nieuwe kerncentrales te bouwen, bijna op het niveau van voor de pandemie.

En terwijl COVID langzaam naar de achtergrond verdween, werden we afgelopen jaar geconfronteerd met een brute oorlog in Oekraïne met als gevolg een energiecrisis en de hoogste inflatie in decennia. De beleggingsresultaten van COVRA bleven door het turbulente jaar op de beleggingsbeurzen achter. De financiële resultaten van de bedrijfsvoering zijn daartegenover positief en in lijn met de verwachting. Voor de lange termijn sluiten de resultaten nog steeds aan op de doelen.

Het Jaarrapport 2022 is vanaf vandaag te downloaden via onze website. In dit rapport kunt u meer lezen over bovenstaande zaken en andere thema’s en projecten die in 2022 in de aandacht stonden bij COVRA. Naast het verslag van de directie en van de Raad van Commissarissen maakt ook de jaarrekening onderdeel uit van het rapport.

Jaarrapport 2022