Het afgelopen jaar was een jaar waarin grote voortgang is geboekt op een aantal belangrijke dossiers. Zo vordert de bouw van de uitbreiding van het opslaggebouw voor hoogradioactief afval gestaag. Medio 2021 kan deze nieuwe extensie in gebruik genomen worden. Er is dan 50 m3 extra opslagcapaciteit voor warmteproducerend hoogradioactief afval beschikbaar.

Bij NRG in Petten ligt nog radioactief afval uit de vorige eeuw opgeslagen, dat uiteindelijk allemaal moet worden afgevoerd naar COVRA. De afvoer is door nauwe samenwerking tussen COVRA en NRG in 2019 goed op gang gekomen.

De bedrijfscultuur is sterk bepalend voor hoe een organisatie presteert. Een gezonde bedrijfscultuur is een essentiële voorwaarde voor een hoog veiligheidsniveau. Daarom is 2019 gebruikt om met de hele organisatie na te denken over de vraag ‘In welk bedrijf willen wij werken?’. Het resultaat daarvan is uitgewerkt in een aantal toekomstgerichte principes aan de hand van onze kernwaarden vakmanschap, openheid en continuïteit.

Het Jaarrapport 2019 is vanaf vandaag te downloaden via onze website. In dit rapport kunt u meer lezen over bovenstaande zaken en andere thema’s en projecten die in 2019 in de aandacht stonden bij COVRA. Naast het verslag van de directie en van de Raad van Commissarissen maakt ook de jaarrekening onderdeel uit van het rapport.