“Het kabinet wil twee grote nieuwe kerncentrales. Ook landen als Groot-Brittannië en Polen zetten in op meer kernenergie. Maar wat te doen met het hoogradioactieve afval? Het FD dook in een diepe tunnel in het Finse Onkalo, waar over twee jaar ’s werelds eerste eindberging voor kernafval opengaat. Kan Nederland dan wel zoals gepland tot 2130 wachten met zo’n voorziening? En wat vertellen we volgende generaties?

… Radioactief afval wordt momenteel bovengronds bij COVRA opgeslagen tot 2130. Pas daarna wordt het afval definitief opgeborgen in Nederlandse klei- of zoutlagen. Een besluit daarover wordt pas in 2100 genomen. Tot die tijd acht het kabinet het afval veilig bij COVRA.

… ‘Om een eindberging te kunnen realiseren met het weinige afval dat we produceren, hebben we tijd nodig om afval te sparen en dus tijd om ook geld te sparen om die eindberging mogelijk te maken’, zegt Ewoud Verhoeff, plaatsvervangend directeur van COVRA. ‘Als je dat naar voren haalt, heb je minder lang om te sparen.'”

Lees het volledige artikel op: www.fd.nl/tech-en-innovatie/