“Voor het vervoer van radioactieve stoffen bestaan er verschillende gevarenklassen. In tegenstelling tot andere gevarenklassen heeft de klasse zeven (radioactieve stoffen) geen duidelijk herkenbare gevaarlijke eigenschappen. Radioactieve straling is niet te horen, zien, voelen of proeven, maar is wel degelijk aanwezig. Een radioactieve stof zendt continu straling uit en in dien een mens door deze straling wordt getroffen kan er schade aan het lichaam ontstaan. …”

Lees verder op www.chemischelogistiek.nl.