“In het jaar 2100 moet er een definitieve beslissing worden genomen over de eindberging van radioactief afval. Europese landen zoeken al decennia naar de beste plek om dat te doen in eigen land. Ook in Nederland wordt er fel gediscussieerd, weet onderzoeker Vincent Lagendijk van het Rathenau Instituut, dat op verzoek van het Rijk onderzoek doet naar een mogelijke plek.”

“De onderzoeksresultaten die volgend jaar worden gepresenteerd, slaan vooral op die burgerparticipatie. Het jaartal 2100 echter, is naar beleid dat al in 1984 door het ministerie is geformuleerd aldus algemeen directeur Jan Boelen van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). ‘En de ankerpunten van dat beleid zijn nog steeds van toepassing’, zegt hij. ‘Tot 2100 verzamelen we al het radioactieve afval op één plaats – Borssele, dat bewaren we tot 2130, en daarna gaat het afval naar de eindberging.’ Waar die eindberging precies plaats gaat vinden, is vooralsnog onduidelijk. De wereldconsensus is in ieder geval dat die berging op zo’n 350 tot 500 meter diepte plaatsvindt, en met zout of met klei wordt afgetopt.”

Lees en luister het hele verhaal bij BNR.