Wat is kernafval?

Kernafval, ook wel nucleair afval genoemd, ontstaat als een bijproduct van activiteiten in nucleaire installaties, zoals kerncentrales. Het afval van bijvoorbeeld de kerncentrale bestaat uit materialen die radioactief zijn. Deze materialen hebben hoge stralingsniveaus en blijven lang actief. Het afval kan variëren van gebruikte splijtstofstaven tot andere materialen die tijdens het nucleaire proces ontstaan. Het is van groot belang om kernafval te beheren, te verwerken en op te slaan om mogelijke schade aan het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen.

Herkomst van kernafval in Nederland

In Nederland ontstaat kernafval onder andere in kerncentrales, zoals de kerncentrale in Borssele. Deze installaties gebruiken uranium als brandstof om elektriciteit op te wekken via kernreacties. Na een tijdje wordt de gebruikte splijtstof minder efficiënt en wordt het beschouwd als kernafval. Daarnaast ontstaat er kernafval door bijvoorbeeld medische toepassingen en industrieel onderzoek. Het beheer van dit afval is een verantwoordelijkheid van COVRA.

COVRA verzamelt, verwerkt en slaat het kernafval betrouwbaar op

Wij zijn als organisatie verantwoordelijk voor het beheren van kernafval in Nederland. We halen het afval op en ontvangen radioactieve materialen, splijtstoffen en ertsen met radioactieve stoffen. Ons bedrijf doet haar werk met toewijding en aandacht. We moeten ons houden aan strenge regels voor het transporteren, verwerken en opslaan van radioactieve stoffen. Hierdoor zijn alle activiteiten van COVRA in lijn met de hoogste veiligheidsnormen.

Het verschil tussen kernafval en radioactief afval

Het is handig om te weten wat het verschil is tussen kernafval en het bredere begrip radioactief afval. Kernafval is het overgebleven materiaal van nucleaire installaties. Radioactief afval omvat verschillende materialen, zoals die uit medische toepassingen, industriële processen en onderzoek. Niet al het radioactieve afval komt per se van kernreacties, ook al is alle kernafval wel radioactief. COVRA, als expert in deze sector, zorgt ervoor dat beide soorten afval op een verantwoorde manier worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.

Aanmelden van kernafval of radioactief afval bij COVRA

Kernafval of radioactief afval van bedrijven en organisaties kan aangemeld worden bij COVRA. Het aanmelden van afval bij ons is belangrijk, want COVRA mag als enige in Nederland het afval vervoeren, verwerken en opslaan als het voldoet aan de toegestane vergunningen. Het aanmelden van afval bij COVRA is makkelijk en kan online worden gedaan.

Conclusie: COVRA, uw partner in afvalbeheer

In het kort is COVRA heel belangrijk voor de opslag en het beheer van kernafval in Nederland. Omdat COVRA erkend is als ophaaldienst en dé plek is om radioactief afval op te slaan, speelt het een belangrijke rol in het zorgen voor de gezondheid van mens en milieu. COVRA zorgt voor de goede behandeling en opslag van kernafval en radioactief afval, wat helpt bij het creëren van een duurzame toekomst.