• Hoe gevaarlijk is radioactief afval?

  Hoe gevaarlijk radioactief afval is, hangt af van de hoeveelheid straling en wat je ermee doet. Die twee samen bepalen in hoeverre je wordt blootgesteld aan de straling. Radioactieve straling is gevaarlijk voor mensen en het milieu. Het kan schade veroorzaken aan het DNA.

  We worden doorlopend blootgesteld aan natuurlijke straling. Het menselijk lichaam repareert deze schade bijna altijd zelf. Als beschadigd DNA deze straling niet goed repareert, kan dat op lange termijn kanker veroorzaken. Hoe vaker je wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden straling, hoe groter de kans is dat dit gebeurt. De kans dat je geen kanker krijgt, is echter groter. Wanneer je honderd keer meer straling krijgt dan in een normaal jaar, neemt de kans op kanker slechts met één procent toe.

  Door radioactief afval goed en veilig te verwerken en op te slaan, zoals we bij COVRA doen, zorgen we dat het buiten de levensruimte van de mens blijft en beperken we de blootstelling tot het minimum.

 • Hoe lang is radioactief afval gevaarlijk?

  Door straling vermindert de radioactiviteit van het afval. Hierdoor is het afval uiteindelijk niet meer gevaarlijk. Op dat moment noemen we de radioactieve stof ‘vervallen’. Hoe lang dit duurt, verschilt per radioactieve stof. Dit varieert van enkele seconden tot meer dan honderdduizend jaar. Circa tweederde van het laag- en middelradioactief afval bij COVRA vervalt binnen honderd jaar. Het langlevende afval, dat na honderd jaar nog radioactief is, kan het beste in stabiele geologische aardlagen in de diepe ondergrond worden opgeborgen. Dat noemen we eindberging.

 • Is het opgeslagen afval schadelijk voor mensen die in de buurt van COVRA wonen?

  Het opgeslagen radioactieve afval bij COVRA ligt daar veilig voor de mensen en medewerkers die in de buurt van COVRA wonen en werken. Het afval is verwerkt en geïsoleerd in vaten of speciale opslagcontainers. De opslaggebouwen zijn allemaal speciaal ontworpen voor hun taak. Zo zijn de muren van het opslaggebouw voor hoogradioactief afval gemaakt van 1,70 meter dik beton met bijna zes miljoen kilogram bewapeningsstaal. Het gebouw is ontworpen om aardbevingen, tsunami’s, overstromingen en het neerstorten van vliegtuigen te kunnen weerstaan. Het gebouw is zelfs bestand tegen de inslag van een F16. De dikke muren zorgen er ook voor dat er geen straling doorheen komt. Hierdoor is er aan de terreingrens van COVRA bijna geen verhoging van de straling te meten. De verhoging aan de terreingrens mag maximaal 40 microsievert per jaar zijn (actuele individuele dosis). Een dosis van 40 microsievert per jaar is 40 keer minder dan de gemiddelde dosis achtergrondstraling in Nederland.

 • Komt er tijdens het verwerken van radioactief afval iets in de lucht en het water? Zo ja, is dit schadelijk voor het milieu?

  De toegestane lozingswaarden van COVRA zijn laag. Dit houdt in dat er zeer weinig materiaal in het milieu terecht mag komen. Zowel water als lucht worden gereinigd. De hoeveelheid die wij lozen, is slechts een fractie van de toegestane hoeveelheid. Dit heeft geen effect op het milieu.

 • Heeft COVRA een beveiligingsbeleid?

  Ja, voor het beheersen van risico’s heeft COVRA een veiligheidsbeleid ontwikkeld. Hierin maken we onderscheid tussen veiligheid (de bescherming van mens en milieu) en beveiliging (bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot of verandering van de installaties en het terrein van COVRA). De veiligheid binnen COVRA is vastgelegd in een veiligheidsrapport en een milieueffectrapport. Diverse externe instanties houden toezicht op deze documenten.

 • Hoe vaak actualiseert COVRA het veiligheidsbeleid?

  Veiligheid staat bij COVRA voorop. We werken voortdurend aan verbeteringen. In het kader van de Kernenergiewet beoordelen we iedere vijf jaar alle veiligheidsvoorzieningen. Dit doen we op basis van de laatste (internationale) ontwikkelingen, veranderde wet- en regelgeving en de laatste technieken.

 • Wie is verantwoordelijk voor de controle van het veiligheidsbeleid?

  Op grond van de Kernenergiewet moet COVRA verantwoording afleggen aan verschillende nationale en internationale inspectiediensten, waaronder de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de internationale organisatie IAEA. De Kernfysische Dienst (KFD) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de controle van het veiligheidsbeleid.

 • Kan ik het veiligheidsbeleid inzien?

  De documenten over de veiligheid van COVRA zijn openbaar, zoals het milieueffectrapport en het veiligheidsrapport. Wanneer het gaat om specifieke beveiligingsaspecten is dit niet mogelijk. Deze documenten zijn vertrouwelijk en uitsluitend in te zien door onze toezichthouder.