In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft COVRA de nationale inventarisatie radioactief afval uit 2014 opnieuw bekeken. Aanleiding hiervoor is een Europese afspraak waardoor lidstaten een ‘Nationaal Programma radioactief afvalbeheer’ moeten opstellen en elke tien jaar actualiseren.

COVRA heeft voor de nationale inventarisatie onderzocht wat de huidige en de toekomstig verwachte hoeveelheid en samenstelling van radioactief afval is in Nederland. Het onderzoek geeft een overzicht van de hoeveelheden en soorten, de verhouding van het radioactief afval tussen verschillende sectoren en maakt een prognose van de hoeveelheid radioactief afval in 2030, 2050 en 2130.

Verschillende toekomstscenario’s

In de nieuwe afvalinventarisatie zijn verschillende scenario’s uitgewerkt met betrekking tot een schatting van de toekomstige hoeveelheden radioactief afval. Hierin zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen: de extra levensduurverlenging van de Kerncentrale Borssele van 10 jaar en de komst van PALLAS, SHINE en twee nieuwe kerncentrales.

Hoeveelheden

Door de combinatie van klantinterviews, analyses van gegevens van COVRA over de productie en opslag van radioactief afval en een studie van het RIVM over radioactieve rest- en afvalstromen in Nederland, kan worden geconcludeerd dat de inventaris een goed beeld geeft van de verschillende soorten en de huidige omvang en productie van het radioactief afval in Nederland. Wanneer alle plannen gerealiseerd worden, heeft dat een duidelijke invloed op de totale toekomstige hoeveelheid radioactief afval: die kan tot een factor vier toenemen. Vanwege de lange termijn moet bij de interpretatie van de inventaris rekening gehouden worden met de gehanteerde aannames.

De afvalinventaris is hier te downloaden.