Fotocredit: MRV Photograph

Na ontvangst en overzicht van het landelijke beleid door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kregen alle drie de onderzoekslijnen (dat wil zeggen berging in klei, berging in zout en gedeelde oplossingen) de kans om de hoofdlijnen van hun bevindingen te vertellen. Participanten kwamen van onderzoeksorganisaties die deelnemen aan de COPERA en organisaties die betrokken zijn bij de berging van radioactief afval op nationaal niveau zoals het Rathenau Instituut, het RIVM, de ANVS en natuurlijk het Ministerie van I&W. Na presentaties en discussies heeft de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft een rondleiding gegeven in hun laboratoria.

Meer weten over eindberging? Kijk dan op: https://www.covra.nl/nl/radioactief-afval/eindberging/