Het eerste exemplaar van het boek is overhandigd aan Pieter Winsemius, de toenmalig minister van VROM.

Jan Boelen, directeur van COVRA: “Wij bergen al het Nederlandse radioactieve afval op, maar verbergen niets. Sterker nog, wij willen wat we doen graag met iedereen delen. Dus was ons veertigjarige jubileum een mooie gelegenheid om aan schrijver Rutger Vahl te vragen onze geschiedenis op papier te zetten.” Dit heeft geresulteerd in een boeiend en spannend verhaal, dat zich afspeelt tegen het decor van de Koude Oorlog. Maar ook een verhaal dat heel actueel is en gaat over thema’s als klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid.

Een verhaal waarin actievoerders van toen ook met enige nuance kunnen terugkijken op de soms felle strijd van weleer. “COVRA was niet ons favoriete actiedoel. Als je afval hebt, moet je het zo goed mogelijk opslaan. Dat gebeurt bij COVRA. Greenpeace had wel grote problemen met het opwerken van kernafval in Franrijk. Maar we zijn nooit voor de treinen gaan liggen die terugkwamen naar COVRA. Wij vonden: dit is Nederlands afval en daarvoor zijn wij zelf verantwoordelijk”, aldus Diederik Samson, voormalig activist en campagneleider bij Greenpeace en tegenwoordig kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid.

De officiële presentatie van het jubileumboek: ’40 jaar COVRA, de geschiedenis van ons radioactief afval’ vond op 6 oktober 2022 plaats op de locatie waar de basis is gelegd voor onze organisatie: Den Haag. Het eerste exemplaar van het boek is overhandigd aan Pieter Winsemius, de toenmalig minister van VROM, die begin jaren tachtig een verbindende rol heeft gespeeld in het regeringsbeleid rondom radioactief afval. Beleid dat al 40 jaar het stabiele fundament vormt voor zorgvuldig en veilig beheer van het Nederlandse radioactieve afval.

Boek 40 jaar COVRA De voorkant van het boek '40 jaar COVRA, de geschiedenis van ons radioactief afval’