“Voor het opwekken van elektriciteit zonder CO2-uitstoot zijn kerncentrales een alternatief voor windturbines en zonnepanelen. Maar hoe duurzaam is kernenergie werkelijk? En is er al een oplossing voor het radioactieve afval?

Het is wel eens anders geweest, maar inmiddels wordt kernenergie gezien als een duurzame manier om stroom op te wekken. Het Internationaal Energie Agentschap zegt het, en ook de Europese Commissie wil kernenergie graag opnemen – onder voorwaarden – in haar zogenoemde duurzame taxonomie: een lijst van erkende duurzame energiebronnen die investeringen in echt groene bronnen moet stimuleren.”

Lees de rest van het artikel hier.