Evaluatie

Op 13 en 14 maart 2024 heeft u deelgenomen aan de masterclass ‘Radioactief Afval’ voor beleidsambtenaren. Ter afsluiting vragen wij enkele minuten van uw tijd om een aantal korte vragen voor ons te beantwoorden. Zo helpt u ons om een volgende masterclass nog verder te optimaliseren.

Wat voor cijfer zou u geven aan de masterclass in het algemeen? 10=hoogst(Required)
Welk onderdeel sprak u het meeste aan (meerdere keuzes mogelijk)?(Required)
Welk onderdeel sprak u het minste aan (meerdere keuzes mogelijk)?(Required)

Hieronder volgen een aantal stellingen.

Wilt u aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent?
De sprekers waren voldoende kundig en voorbereid.(Required)
De verhouding tussen theorie en praktijk was goed.(Required)
De diepgang van de informatie was goed.(Required)
Ik heb veel opgestoken van de masterclass.(Required)
Ik zou de masterclass aanbevelen aan collega's.(Required)

Tot slot.