Let op!  Vanwege het Coronavirus is het tot 1 juni niet mogelijk om de expositie bij COVRA te bezoeken.

De samenwerking belooft een spetterende fototentoonstelling op te leveren. Maar het zijn niet de foto’s waar het om gaat. De samenwerking moet ook de start zijn van een maatschappelijk project. Een project dat vragen stelt over hoe wij de wereld beschouwen. Tegenover de drukke, vluchtige tijden waarin wij leven stelt Rem de levenswijze van de Haudenosaunee, letterlijk vertaald het ‘volk van het langhuis’. Een indianenvolk dat niet alleen naar de korte termijn kijkt, maar vooral naar wat hun handelen op lange termijn betekent. Eigenlijk net zo als wij hier doen met de zorg voor radioactief afval.

De expositie met de naam ‘#7’ loopt volgende jaar van 7 februari tot 25 juni. De tentoonstelling wordt gecombineerd met lezingen en lesprogramma’s voor basis- en middelbaar onderwijs en bedrijfsleven. Daarvoor gaat Rem onder andere naar Noord-Amerika waar hij mensen van de Haudenosaunee zal interviewen. De visie van de Haudenosaunee is dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben, als een erfgoed der vaderen. Bij iedere maatschappelijke beslissing moeten we daarom bedenken wat die betekent voor onze kinderen en de komende zeven generaties. Aan die zeven generaties ontleent de expositie zijn naam.