De samenwerking heeft een spetterende fototentoonstelling opgeleverd. Maar het zijn niet de foto’s waar het om gaat. De samenwerking is ook de start van een maatschappelijk project. Een project dat vragen stelt over hoe wij de wereld beschouwen. Tegenover de drukke, vluchtige tijden waarin wij leven stelt Rem de levenswijze van de Haudenosaunee, letterlijk vertaald het ‘volk van het langhuis’. Een indianenvolk dat niet alleen naar de korte termijn kijkt, maar vooral naar wat hun handelen op lange termijn betekent. Eigenlijk net zo als wij hier doen met de zorg voor radioactief afval.

De tentoonstelling wordt gecombineerd met lezingen en lesprogramma’s voor basis- en middelbaar onderwijs en bedrijfsleven. Daarvoor is Rem naar Noord-Amerika gereisd waar hij mensen van de Haudenosaunee heeft geïnterviewd. De visie van de Haudenosaunee is dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben, als een erfgoed der vaderen. Bij iedere maatschappelijke beslissing moeten we daarom bedenken wat die betekent voor onze kinderen en de komende zeven generaties. Aan die zeven generaties ontleent de expositie zijn naam.

De expositie met de naam ‘#7’ is nog te bezoeken tot eind augustus 2021.

Vanwege de huidige corona-maatregelen vragen wij u om bij een bezoek aan de expositie 1,5 meter afstand te houden tot andere mensen. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Gelieve niet met grote groepen tegelijk te komen.

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.