In bovenstaande tabel staan de kerncijfers van COVRA van de afgelopen vijf jaar. In onze jaarrapporten vind je meer achtergrondinformatie over van deze cijfers.

Financieel

De gerealiseerde omzet over 2018 bedraagt € 26,9 miljoen. Dit is een stijging van € 5,0 miljoen ten opzichte van de € 21,9 miljoen over 2017. Dit komt voornamelijk doordat er in 2018 meer standaardafval is opgehaald dan in 2017. Naast de omzet zijn ook de bedrijfskosten gestegen ten opzichte van 2017. De stijging van € 2,9 miljoen is voor bijna € 1,9 miljoen te verklaren door hogere kosten als gevolg van mutaties in de voorzieningen (meer aanvoer afval betekent hogere dotaties aan voorzieningen). Het bedrijfsresultaat over 2018 bedraagt € 7,3 miljoen (2017: € 5,3 miljoen). Het netto resultaat over 2018 bedraagt € 2,6 miljoen negatief ten opzichte van € 4,3 miljoen negatief over 2017. De resultaatverbetering van € 1,7 miljoen wordt veroorzaakt door enerzijds de stijging van het bedrijfsresultaat ad € 2,0 miljoen en anderzijds door een stijging van de financiële lasten ad € 0,3 miljoen.

Afvalproductie en -opslag

Onze huidige maatschappij produceert miljoenen kubieke meters afval per jaar. Met die totale afvalberg kan ieder jaar een voetbalstadion worden gevuld. Dat is huishoudelijk afval, chemisch afval, ziekenhuisafval, bouw- en sloopafval, en ook radioactief afval. De hoeveelheid radioactief afval is relatief klein: iets meer dan duizend kubieke meter per jaar.