Onderzoek naar de Boomse klei

Voor het Nederlandse onderzoeksprogramma naar de eindberging van radioactief afval (OPERA) heeft TNO onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Boomse klei in Nederland. Boomse klei is één van de geologische formaties die in Nederland worden bekeken voor eindberging. 

Eindberging is het opbergen van radioactief afval in stabiele geologische aardlagen in de diepe ondergrond. Het is naar de huidige stand van de wetenschap en techniek de enige oplossing, die verzekert dat het afval ook na duizenden jaren buiten de levensruimte (biosfeer) van de mens blijft. Om het afval zo lang veilig op te bergen is eindberging is altijd een combinatie van de door mens gemaakte barrières en de natuurlijke geologie (diepe ondergrond). Goede kennis van de diepe ondergrond is dus belangrijk voor een eindberging. Wereldwijd wordt gekeken naar dieptes tussen 200 en 1000 meter in zout-, graniet- en kleiformaties. In OPERA (2011-2016) wordt met name gekeken naar de Boomse klei en een eindberging op 500 meter diep. In het vervolgonderzoek zullen ook andere formaties, zoals de Ieperse klei en het Zechstein steenzout, en andere dieptes (verder) worden onderzocht. 

Het onderzoek is uitgevoerd door TNO en sluit aan bij de resultaten van voorgaande onderzoeksprogramma's (OPLA en CORA). Het geeft een actualiseerd overzicht van de Nederlandse kennis over Boomse klei. Het zal daarmee één van de bouwstenen worden onder het veiligheidstudie die aan het einde van OPERA zal de mogelijkheden voor eindberging in Nederland zal evalueren. Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden. 

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact